Voldoet u aan de informatieplicht?

Volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer is elk bedrijf verplicht om energie te besparen. Afhankelijk van uw situatie is een energielabel vereist en grote bedrijven dienen een energie-audit te doen. Met deze regelgeving activeert de overheid organisaties om efficiënt met energie om te gaan en te investeren in duurzaamheid. In dit blog-artikel zetten we de wetten en plichten rondom energie overzichtelijk voor u onder elkaar.

Wat betekent het Activiteitenbesluit milieubeheer voor u? 

De overheid verplicht bedrijven inzage te geven in hun energiebesparing. Vanaf 2019 hebben ruim 100.000 bedrijven een zogenoemde informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat ook u vóór 1 juli 2019 dient aan te geven welke maatregelen u neemt om energie te besparen. Met deze informatieplicht gaat de overheid strenger handhaven. U kunt een boete krijgen als u niet aan de eisen voldoet.

De informatieplicht geldt voor u als uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruikt. U dient elke 4 jaar aan te geven welke maatregelen u neemt om energie te besparen. Deze maatregelen dienen een terugverdientijd te hebben van 5 jaar. In het digitale registratiesysteem eLoket van RVO geeft u dit per punt aan. Vóór 1 juli 2019 moet de eerste melding binnen zijn.

Verplichte energie-audit voor grote ondernemingen

Heeft u als onderneming meer dan 50 miljoen omzet, een balanstotaal hoger dan 42 miljoen of meer dan 250 werknemers in dienst? Dan is het noodzakelijk dat u elke 4 jaar een energie-audit uitvoert, ongeacht de hoogte van uw energieverbruik. Als uw onderneming bovendien valt onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer, bent u verplicht de besparingsmaatregelen uit te voeren die uit de audit volgen. Ook hier geldt dat de investeringen binnen 5 jaar terugverdiend moeten kunnen worden.

Kantoren van 100m2 of groter minimaal energielabel C

De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale omgeving in 2050. Als onderdeel van dit streven moet ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C hebben. Ongeveer de helft van de Nederlandse kantoren moeten maatregelen treffen om hieraan te voldoen.

Voorkom energieverspilling met een energieregistratie- en bewakingssysteem

Om energieverspilling te voorkomen kunt u met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) eenvoudig zien wat uw energieverbruik is. VDBA biedt u met haar monitoringsoplossing de mogelijkheid om grip te krijgen op uw energieverbruik en te voldoen aan de Wet Milieubeheer.

Doel activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staan verschillende milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit als onderdeel van de Wet Milieubeheer is een raamwet. Deze wet bepaalt dus alleen in grote lijnen hoe de Nederlandse overheid en burgers met het milieu moeten omgaan. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staan praktische maatregelen voor de uitvoering van de voorschriften die in Wet Milieubeheer staan.